Qui som

Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP) és un instrument, un punt de trobada de persones que aspiren a viure en un món que cimente els seus pilars en la dignitat, la justícia i la igualtat i que treballen per a aportar col·lectivament el seu granet d'arena. 


Les regles del joc no són neutres i el treball de ACPP s'emmarca en el desig de canviar-les des de la pràctica quotidiana. ACPP tampoc és neutra, la seua labor s'encamina a aconseguir una societat més igualitària en la qual totes les persones tinguen la possibilitat de viure una vida digna. 


La cooperació internacional, l'acció en les escoles, la intervenció social en els nostres barris i ciutats i la sensibilització ciutadana són punts de suport fonamentals en aquesta tasca d'incidència política. 

 

acpp-pv

QUÈ VOLEM

El treball d’ACPP apunta en una doble direcció, que en realitat és una sola. D'una banda, en els països empobrits promou un desenvolupament autònom i democràtic, un desenvolupament en el qual és innegociable el respecte al medi ambient, un desenvolupament en el qual dones i homes han de ser igualment protagonistes i beneficiaris/es. Per això, considera imprescindible la implicació amb les organitzacions socials del Sud. Amb elles comparteix aspiracions i elles són les protagonistes del desenvolupament de les persones que habiten en els seus territoris. Per una altra, a Europa, fomenta la capacitat crítica amb la intenció de generar una massa crítica entre la ciutadania que es comprometa amb la construcció d'una societat que tinga la solidaritat global com a referent per a la construcció d'un món més just. 

COM TREBALLEM

En qualsevol procés de transformació han d'assumir el protagonisme les persones implicades. Així ho entén ACPP i en aquest sentit treballa per a incrementar aquest potencial transformador que porte a aquestes persones a convertir-se en agents de canvi social per a fer-se càrrec del seu propi futur. 

acpp-pv

COM ENS FINANCEM

ACPP es finança amb aportacions dels seus membres i col·laboradors. També demanem una major qualitat i quantitat de mitjans públics destinats a combatre la pobresa i la desigualtat i concorrem a convocatòries d'ajudes en les quals només els millors projectes de cooperació al desenvolupament són finançats.

Lluitem per a ser una organització cada dia millor, més transparent i compromesa amb la rendició de comptes a la societat. Publiquem els nostres comptes complets, i ens sotmetem a auditories, els resultats de les quals es poden consultar al nostre web.  

 

AMB QUI TREBALLEM

La tasca d’ACPP en els països empobrits no tindria sentit si la realitzara en solitari. Necessita trobar-se amb organitzacions socials democràtiques i progressistes dels països en els quals treballa. Necessita també que les comunitats i les autoritats locals s'impliquen per a garantir la sostenibilitat de cada projecte. A Espanya i la UE participa en diversos fòrums amb organitzacions socials que comparteixen les mateixes aspiracions. 


EN QUINS PAÏSOS DEL SUD TREBALLEM

Desenvolupem projectes en 18 països de Magrib (Mauritània, el Marroc, Tunísia) Àfrica Occidental (Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal), el Carib (Cuba, Haití, República Dominicana), Orient Mitjà (Líban, Israel, Territoris Ocupats Palestins), Centreamèrica (El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua) i Sud-Amèrica (Colòmbia).

Sense uns mínims és molt complicat poder dir que la vida és digna. ACPP vol, en el seu aspecte reivindicatiu, que aquest debat siga prioritari en la societat i, en la seua tasca a peu de terra, fomentar una sèrie de serveis que repercutisquen a garantir drets bàsics de les persones. I és bàsic:

 • El desenvolupament del teixit social. Per això promou la creació de cooperatives i organitzacions de base.
 • La millora de les activitats productives mitjançant la formació, la capacitació, la construcció d'infraestructures i qualsevol altra forma de suport material.
 • L'accés a determinats serveis com l'aigua i el sanejament, l'educació, la salut
 • ACPP defensa la gestió pública i per això implica a les autoritats locals. La construcció de la Pau, el reforç del compliment dels Drets Humans, la bona gobernança i el suport als processos democràtics.
 • La preparació davant els desastres naturals per a atenuar les conseqüències.
 • I és bàsic potenciar el paper central i fonamental de les dones com a motor d'un desenvolupament igualitari.
 • I és bàsic compatibilitzar tota aquesta tasca amb el respecte a un planeta generós però els límits del qual es posen cada dia més de manifest. 

 

mapamundi

QUÈ FEM A ESPANYA

Una ciutadania activa, informada i amb consciència política pot transformar el món en què vivim. ACPP promou valors encaminats a aqueist transformació social des de l'àmbit educatiu. Aspirem a realitzar un enfocament integrat de l'educació que contribuïsca a la formació de ciutadans/es compromesos/es amb l'avanç cap a una nova societat civil global a través de l'acció local.

 • Promou una societat més justa barri a barri.
 • Fomenta una major participació social i la integració de les minories a Espanya.
 • També treballa per a involucrar a les persones migrants en el desenvolupament dels seus països d'origen des d'Europa.
 • Educa per al Desenvolupament i sensibilitza amb la finalitat de que la ciutadania europea siga més conscient de la realitat acostant-nos a les causes principals de les desigualtats globals per a poder combatre-les.

ACPP entén que els ciutadans i ciutadanes tenen l'obligació d'assumir la seua responsabilitat com a membres de societats desenvolupades i augmentar el seu compromís per a aconseguir una societat més justa.

 

QUÈ FEM A NIVELL EUROPEU

ACPP realitza el seguiment de les polítiques europees, pretén fomentar el caràcter crític dels seus habitants i marcar les prioritats polítiques i socials. A més treballa per a traslladar les seues propostes a les institucions europees.

ACPP és membre de la xarxa europea SOLIDAR i FICEMA. Treballa en col·laboració amb altres organitzacions progressistes de la societat civil i amb altres actors a nivell europeu perquè les nostres propostes donen passos en aquest sentit. 

 

MÉS INFORMACIÓ

Pots trobar més informació sobre Assemblea de Cooperació per la Pau acostant-ne a les nostres seues o telefonant-nos 963 51 12 63 (Valencia) i 915 302 870 (Madrid) o enviant un correu electrònic a: paisvalencia@acpp.com  


   
Vols rebre mensualment informació sobre les nostres activitats? Inscriu-te al nostre butlletí!
http://www.acpp.com/boletin-electronico-de-acpp/
Vols fer-te soci/sòcia d’ACPP? Entra en el següent enllaç: http://www.acpp.com/participa/asociate/